top of page

Naši tréneri

Mgr.Jakub Melich      //      Filip Szoke      //      Maroš Varga

rege-8-of-22_49522926452_o.jpg

Mgr.Jakub Melich

Vzdelanie:

 • KTVŠ FF UMB (trénerstvo - učiteľstvo telesnej výchovy)

 • Tréner 5. kvalifikačného stupňa v športovej špecializácii kondičný tréner

 • Kurz OPT-MOV Athletics

 • Kurz CORE level 1

 • Kurz CORE level 2

 • Kurz diagnostika pre trénerov

 • Kurz respiračná posturológia – dýchanie v tréningu

 • Kurz kettlebell SaS

 • Kurz KB5 Reset

 • Kurz biomechanika vo vzpieraní

 

Špecializácia:

Jakub využíva pri tréningu znalosti zo svojej 8 ročnej tréningovej praxe na Slovensku a v USA. Pri práci sa podľa individuálnej potreby klienta zameriava na:

 • rozvoj pohybových schopností u bežnej populácie

 • rozvoj pohybových schopností u vrcholových športovcoch v rôznych športových odvetviach (letné prípravy, cvičenie počas hlavnej sezóny, kompenzačné a nápravné cvičenia) 

 • redukcia hmotnosti

 • odstraňovanie disbalancií a zlých pohybových vzorov

 • mobilita

 • cvičenia po zranení.

Mohlo by vás zaujímať:

Jakub je bývalý vrcholový športovec. Ľadovému hokeju sa venoval 15 rokov. Počas štúdia na vysokej škole a pri profesionálnom športovaní získal veľa skúseností a poznatkov, ktoré si neustále rozširuje rôznymi školeniami, kurzami a seminármi.Rovnako ponúka vedenie tréningov v anglickom jazyku.

Jakub Melich
Filip Szoke
rege-2-of-22_49522925437_o.jpg

Filip Szoke

Vzdelanie:

 • Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa v Banskej Bystrici

 • Kurz fyziotréning

 • Kurz rekondično-relaxačného cvičenia

 • Workshop - základy silového tréningu s vlastnou hmotnosťou

 • Workshop - zdravá strava a správne stravovanie

Špecializácia:

Pri práci s klientmi sa podľa individualnej potreby klienta zameriava na:

 • redukciu hmotnosti a telesného tuku (chudnutie) 

 • formovanie postavy

 • zlepšenie kondície sily

 • vytrvalosti a naberanie svalovej hmoty

 • zlepšenie pohybových schopnosti vďaka funkčnému tréningu

 • kompenzácia sedavého zamestnania

Mohlo by vás zaujímať:

Filip ovláda klasickú masáž. reflexnu masáž, športov masáž, bankovanie, lávové kamene, lymfodrenáž, anticelulitídna masáž, relaxačná masáž. Filip sa športu venuje od malička ako žiak hral 1.slovensku ligu avšak kvôli zraneniu musel s futbalom skončiť a tak sa začal venovať trénovaniu.

Maroš Varga
rege-12-of-22_49522710221_o.jpg

Maroš Varga

Vzdelanie:

 • Tréner 2. kvalifikačného stupňa so zameraním na atletiku

 • Študent KTVŠ FF UMB (trénerstvo- učiteľstvo telesnej výchovy)

 

Špecializácia:

Maroš sa zameriava na:

 • rozvoj pohybových schopností

 • kondičný tréning

 • rozvoj mobility

 • atletickú prípravu

 • cvičenia po zranení

 • redukciu hmotnosti

 • odstraňovanie disbalancií či už pre bežnú populáciu alebo pre športovcov

Mohlo by vás zaujímať:

 • Maroš je bývalý atlét. Atletike sa venoval 10 rokov a dosiahol v nej mnoho úspechov. Pri tréningoch využíva poznatky získané počas štúdia na vysokej škole, z rôznych seminárov a pri vykonávaní atletiky na vrcholovej úrovni. Pri cvičení využíva najnovšie poznatky otestované a efektívne pri bežnej populácií ale aj pri profesionálnych športovcoch.

rege-18-of-22_49522925792_o.jpg

Tešíme sa na vašu návštevu.

Logo Regecentrum.png

Pridajte sa k nám ešte

dnes a využívajte najlepšie služby.

bottom of page